สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสตูล จัดกิจกรรม วัน จป.

Post on 13 พฤศจิกายน 2562
by satun
ฮิต: 98

 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสตูล จัดกิจกรรม วัน จป. ณ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ในงานประกอบด้วยกิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า และการป้องกันระงับอัคคีภัยโดยวิทยากรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล และวิทยากรจากบริษัทผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด การแจกทุนการศึกษา แก่นักเรียน จำนวน 14 ทุน และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ซึ่งในกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย จป. ทำให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมีผู้ร่วมงาน จำนวน 150 คน